1/1/2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....

http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/

1st january 2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....
"ઉરની ઉર્મિઓ" ....રવિ ઉપાધ્યાય - 'રવિ' રચિત મબલખ ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનાં થોડાં અંશો દર્શાવતો આ બ્લોગ હવેથી update નહીં થાય. આ બ્લોગની સર્વ પોસ્ટ આપને http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/ ના સરનામાંવાળા " રવિ ઉપાધ્યાય - સર્જકતાનો ખજાનો" નામે નવાં રૂપે તૈયાર થયેલ બ્લોગ પરથી જોઇ શકાશે. wordpress પર editing, publishing અને display કરવા માટેનાં features વધારે સારાં હોવાને કારણે આ ફેરફાર કરાયો છે. આશા છે આપનો સાથ ચાલુ રહેશે અને આપનાં સૂચનો આવકાર્ય છે.

આ બ્લોગ વિશે

" રવિ ઉપાધ્યાય" 'રવિ'ના ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં કરેલ માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતા આ બ્લોગમાં આપ ભલે પધાર્યા...સંપર્ક : ડો. જગદીપ ર. ઉપાધ્યાય,ઉર્વી ક્લિનીક, 12 એ/4 મીસ્કીટા નગર, છત્રપતી શિવાજી રોડ, સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલની બાજૂમાં, દહીંસર (પૂર્વ), મુંબઇ 400068.ટેલીફોન, 91 (022) 28284271, 9321031220
E Mail : drupadhyayajr@yahoo.com
**************************************************************************

01 April 2007

કોઇ શબ્દોની સમજ સ્વરથી પડે


*****************************************8

************************
( ડેમો વિડિયો ક્લીપીંગ માટે પીક્ચર પર ડ્બલ ક્લીક કરશો )

કોઇ શબ્દોની સમજ....

કોઇ શબ્દોની સમજ સ્વરથી પડે,

બ્રહ્મનો જેમ ભેદ તો ભીતરથી જડે.....

રામ છૂપાયાં નથી રામાયણે,

ખોલશો જો દ્વાર તો અંતરથી મળે...

કાષ્ટ્માં અગ્નિ છતાં દેખાય ક્યાં?

ના કોઇ ઉકેલ તો ઉત્તરથી મળે......

પ્રેમનો સાચો પરિચય ત્યાગમાં

ફૂલની પિછાણ તો અત્તરથી પડે...

લાગણીનું પણ સદા એવું જ છે

ક્યાંથી જન્મી, કયાં જઈ ઢળતી રહે...

હોય શ્રધ્ધા તો દિસે ઇશ્વર 'રવિ'

રામ નામે સેતુ તો પથ્થરથી બને....કવિ: રવિ ઉપાધ્યાય, ગાયક: પાર્થિવ ગોહિલ, સંગીતકાર : પ્રકાશ ઉપાધ્યાય,ઓડીયો વીડીયો સી.ડી. 'મંઝિલને ઢૂંઢવા..'

http://www.youtube.com/watch?v=cvckIsuPtQc
"
http://www.esnips.com/doc/88ce2441-fcab-4a8d-9948-a725f11d3ef2/Koi-shabdoni


(http://www.kavilok.com/kavi_Ravi_Upadhyay.html)


(http://www.zazi.com/mehfil/)


(http://www.zazi.com/mushayro/ravi%20upadhyaya.html)

No comments: