1/1/2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....

http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/

1st january 2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....
"ઉરની ઉર્મિઓ" ....રવિ ઉપાધ્યાય - 'રવિ' રચિત મબલખ ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનાં થોડાં અંશો દર્શાવતો આ બ્લોગ હવેથી update નહીં થાય. આ બ્લોગની સર્વ પોસ્ટ આપને http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/ ના સરનામાંવાળા " રવિ ઉપાધ્યાય - સર્જકતાનો ખજાનો" નામે નવાં રૂપે તૈયાર થયેલ બ્લોગ પરથી જોઇ શકાશે. wordpress પર editing, publishing અને display કરવા માટેનાં features વધારે સારાં હોવાને કારણે આ ફેરફાર કરાયો છે. આશા છે આપનો સાથ ચાલુ રહેશે અને આપનાં સૂચનો આવકાર્ય છે.

આ બ્લોગ વિશે

" રવિ ઉપાધ્યાય" 'રવિ'ના ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં કરેલ માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતા આ બ્લોગમાં આપ ભલે પધાર્યા...સંપર્ક : ડો. જગદીપ ર. ઉપાધ્યાય,ઉર્વી ક્લિનીક, 12 એ/4 મીસ્કીટા નગર, છત્રપતી શિવાજી રોડ, સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલની બાજૂમાં, દહીંસર (પૂર્વ), મુંબઇ 400068.ટેલીફોન, 91 (022) 28284271, 9321031220
E Mail : drupadhyayajr@yahoo.com
**************************************************************************

12 April 2007

તારાં કોટિ કિરણોમાંથી... (પ્રાર્થના)
*******************************************
a
Prarthana comment
પ્રાર્થના : પ્રસ્તાવના
પ્રવક્તા : ડો. જગદીપ ઉપાધ્યાય
તારાં કોટિ કિરણોમાંથી ...


તારાં કોટિ કિરણોમાંથી કિંચિત કિરણો લાવું
તારાં પાવન ચરણો કેરાં અમી-ઝરણોમાં ન્હાઉં....

એક કિરણ હું અંગ લગાવું, ઉર ભીતર ઉતારું
જરા, મૃત્યુના ભવભય ભેદી નિત નવયૌવન ધારું....

એક કિરણથી કર્મ ધર્મનો મર્મ સક્લ હું લાધું
શબ્દ બ્રહ્મને શાસ્ત્રયોગનો સાર સનાતન સાધું...

જપ તપ તીરથ પુણ્ય પદારથ તૃતીય કિરણથી પામું
ભક્તિ ભાવના, મુક્તિ મોક્ષથી નિખિલ નિરામયી થાઉં
પ્રભુ....! તું મય હું બની જાઉં....કવિ: રવિ ઉપાધ્યાય, "ઉરનાં સૂર" કાવ્ય સંગ્રહ.

No comments: