1/1/2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....

http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/

1st january 2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....
"ઉરની ઉર્મિઓ" ....રવિ ઉપાધ્યાય - 'રવિ' રચિત મબલખ ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનાં થોડાં અંશો દર્શાવતો આ બ્લોગ હવેથી update નહીં થાય. આ બ્લોગની સર્વ પોસ્ટ આપને http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/ ના સરનામાંવાળા " રવિ ઉપાધ્યાય - સર્જકતાનો ખજાનો" નામે નવાં રૂપે તૈયાર થયેલ બ્લોગ પરથી જોઇ શકાશે. wordpress પર editing, publishing અને display કરવા માટેનાં features વધારે સારાં હોવાને કારણે આ ફેરફાર કરાયો છે. આશા છે આપનો સાથ ચાલુ રહેશે અને આપનાં સૂચનો આવકાર્ય છે.

આ બ્લોગ વિશે

" રવિ ઉપાધ્યાય" 'રવિ'ના ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં કરેલ માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતા આ બ્લોગમાં આપ ભલે પધાર્યા...સંપર્ક : ડો. જગદીપ ર. ઉપાધ્યાય,ઉર્વી ક્લિનીક, 12 એ/4 મીસ્કીટા નગર, છત્રપતી શિવાજી રોડ, સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલની બાજૂમાં, દહીંસર (પૂર્વ), મુંબઇ 400068.ટેલીફોન, 91 (022) 28284271, 9321031220
E Mail : drupadhyayajr@yahoo.com
**************************************************************************

01 September 2007

હું માનવ છું .....


હું મા છું
હું માનવ છું...
હું માનવ છું, મુજને કદીયે સંતોષ નથી,
મારી ભૂલો જાણું તો યે, મુજને મુજથી રોષ નથી.
હું માનવ.....

આજ કમાઉં એક, કાલ મન લાખ કમાવા માંગે,
લાખ કમાયે શતલાખોની, તૃષ્ણા મુજને જાગે.
મારી આકાંક્ષા અપરિમિત, એમાં મારો દોષ નથી.
હું માનવ.....
કુદરત પર કાબું મેળવવા, પ્રયોગ આદરતો અવનવા,
ચડું, પડું, આથડું છતાયેં નિત્ય પ્રયત્નો કરું નવા.
હાર કદી હું ના સ્વીકારું, ચાહે જીતનું જોશ નથી.
હું માનવ....
મારી ચંચળ મનોવૃત્તિથી, ધરતીનું હૈયું ધબકે,
મારાં વંશજ વિરાટ, વામન વૈમનસ્યે વલખે.
વસુંધરાના વિષ વિમોચન કરતો આશુતોષ નથી.
હું માનવ.....
શબ્દ અને સંગીત રચના : રવિ ઉપાધ્યાય

No comments: