1/1/2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....

http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/

1st january 2008 થી આ બ્લોગ નવાં રૂપે અને નવા સરનામે.....
"ઉરની ઉર્મિઓ" ....રવિ ઉપાધ્યાય - 'રવિ' રચિત મબલખ ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનનાં થોડાં અંશો દર્શાવતો આ બ્લોગ હવેથી update નહીં થાય. આ બ્લોગની સર્વ પોસ્ટ આપને http://www.raviupadhyaya.wordpress.com/ ના સરનામાંવાળા " રવિ ઉપાધ્યાય - સર્જકતાનો ખજાનો" નામે નવાં રૂપે તૈયાર થયેલ બ્લોગ પરથી જોઇ શકાશે. wordpress પર editing, publishing અને display કરવા માટેનાં features વધારે સારાં હોવાને કારણે આ ફેરફાર કરાયો છે. આશા છે આપનો સાથ ચાલુ રહેશે અને આપનાં સૂચનો આવકાર્ય છે.

આ બ્લોગ વિશે

" રવિ ઉપાધ્યાય" 'રવિ'ના ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં કરેલ માતબર પ્રદાનને અવગત કરાવતા આ બ્લોગમાં આપ ભલે પધાર્યા...સંપર્ક : ડો. જગદીપ ર. ઉપાધ્યાય,ઉર્વી ક્લિનીક, 12 એ/4 મીસ્કીટા નગર, છત્રપતી શિવાજી રોડ, સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલની બાજૂમાં, દહીંસર (પૂર્વ), મુંબઇ 400068.ટેલીફોન, 91 (022) 28284271, 9321031220
E Mail : drupadhyayajr@yahoo.com
**************************************************************************

11 October 2007

નવરાત્રિ આવી રસ નિરઝરતીરાત્રિ વી નિતી
નવરાત્રિ આવી રસ નિરઝરતી...
જીવન-જાગૃતિ જ્યોતિ ઝગમગતી......, નવરાત્રિ...


શીતલ શરદનો શશિયર ચમકે;
મોહક મલય સમીરણ છલકે,
પ્રીતિ કેરાં પાનેતરમાં સોહે પ્રકૃતિ..... નવરાત્રિ...


ચાચર ચોકે નરનારી આવે
મંગળ ગરબાની ધૂમ મચાવે
હસી હસી દેતાં તાલી મતવાલી.... નવરાત્રિ...


આરાસુરેથી મા અંબિકા આવે
બહુચર બાળી દયાળીને લાવે
ગરબે ઘૂમે છે માડી ગુણવંતી ... નવરાત્રિ...


કનકનો ગરબો શિર પર શોભે
દિવ્ય દીપકની જ્યોતિ ઓપે
મંડપની શોભા દીસે સ્વર્ગ સરખી.... નવરાત્રિ...


ઝનનન ઝનનન ઝાંઝર ઝણકે
રત્નજડિત કર કંકણ રણકે
ચૂંદડીએ ચૂવે ચંદા ચમકંતી.... નવરાત્રિ...


બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ માના દર્શને આવે
ઇશ મહેશ માને શિષ નમાવે
નારદ-શારદ-વીણા મૃદુ બજતી .... નવરાત્રિ...


જે જન જનનીને નિશદિન જપતા
શુદ્ધ હ્રદયથી માજીને ભજતા
શક્તિની ભક્તિથી ભવ મુક્તિ મળતી.... નવરાત્રિ...

કવિ : રવિ ઉપાધ્યાય

No comments: